Blog

Kayıp Kıta Mu Kıtası

Kayıp Kıta: Mu

Mu kıtası, Atlantis gibi sulara battığı söylenen efsanevi kayıp kıtadır. Konum olarak Asya ve Amerika kıtalarının arasında yer aldığı söylenir. Avusturya kıtasından oldukça büyük olduğu söylenir. Türklerin Mu kıtasından geldiği gibi bir söylence vardır. Bu Yüzden Mustafa Kemal Atatürk, konunun araştırılması için bir heyet kurmuştur.

Devamını Oku
İskenderiye Hikayesi

İskenderiye Kütüphanesi

Tarihi

İskenderiye Kütüphanesi milattan önce 3. yüzyılın başlarında Ptolemaios tarafından kuruldu. Ptolemaios, Büyük İskender’in ölümü ile dağılan imparatorlukta kurduğu bir hanedanlık ile başa geçmişti. Babası Lagus, Büyük İskender’in kumandanlarından biri olmasına rağmen, Ptolemaios savaşı hiçbir zaman sevmedi. Savaş açıp sınırları genişletmek yerine, bilim ve edebiyata olan düşkünlüğü ile bilinirdi. Kurduğu hanedanlık ile Mısırlıların gelenek, görenek ve dinlerini benimseyerek onların sevgisini kazandı. Mısırlarının eski kanunlarını ve dinlerini benimsemekle kalmayıp, eski mısırlarının lakabı olan Firavun unvanını alarak onları taklit etti ve kız kardeşi ile evlendi.

Devamını Oku
Simurg'un Hikayesi

Simurg'un Hikayesi

Simurg Farsça bir kelimedir ve Zümrüd-ü Anka(batıda Feniks) olarakta bilinir. Bu kuş hayatının sonuna geldiğinde kendini ateşe verir ve küllerinden yeniden doğan mitolojik bir kuştur. Simurg’un Hikayesi bu kuş ile alakalı değildir. Simurg’un hikayesi bilgeliğe giden yolda, benliğe ulaşma hikayesidir. Size bu hikayeyi anlatmama izin verin.

Devamını Oku
Ziggurat

Ziggurat

Ziggurat eski Mezopotamya'da Sümerlerde, Babillerde ve Asurlarda bir çeşit tapınaktır. “Yükselmiş yere kurmak” manasına gelir. Genel olarak tepelere kurulurdu. Bunun nedeni ne kadar yüksek olursa tanrıya o kadar yakın oldukları düşüncesiydi. Bu yapıları tanrılara adadılar. Böylece tanrıları bu durumdan hoşnut olup onları korur ve onların yaşaması için gerekli suyu gönderecekti. Yapısı tabandan başlayarak tepeye doğru kat kat yükselen, giderek küçülen teraslardan oluşan, zirvesinde bir tapınak bulunan ve yanlarında bir merdiven sistemi yer alan kademeli bir kule şeklindedir. Üstü açık ve dört köşelidir. Kat sayısı 2 ila 7 arasındaydı ve tepesinde ya bir tapınak ya da türbe bulunurdu.

Devamını Oku