Bilgi paylaştıkça çoğalır

Sürme-İsmid eski çağlara kadar uzanan süslenme sanatıdır günümüzde de hala devam eden.Ancak rivayetler süs unsurundan ziyade sağlık için sürüldüğünü söylemektedirler.İsmid içerisinde Antimon ve Çinko bulunmuktadır.Kolay parçalanabilen gümüş renkli parlak ve güzel kokuludur.Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya’ yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kleopatra’dan günümüze kadar devam eden sürmeli gözlerin tarihi M.Ö. 3500’lü yıllara dayanmaktadır. Sürme ilk kez Mısır kraliçeleri tarafından gözleri güneşin zararlı ışınlarından korumak amacıyla kullanılmıştır.’

Bir rivayet de şöyle buyurur;

“Sürmeler (antimon-kükürt karışımı) ve tutiyalar (görmeyi kuvvetlendirmek için merhem olarak kullanılan çinko) hassiyetin beyan ider: Ali İbn Ebi Talib rivayet kılar kim Peygamber eyitdi: “Gözünüze sürme çekici olun kim sürme kirbükleri bitirür (çıkarır) ve uzadur ve gözün nurunu artırır ve cöb (çöp) ve gubâr (toz) düşmis olursa giderir ve gözü safi (temiz) eyler.” İbnu Abbas rivayet kilur kim Peygamber eyitdi:  “Sürmelerin yiğregi (daha iyisi) ismiddür (antimon-kükürt karışımı) kim göze cila virür ve kirbükleri bitürür ve uzun eyler ve ismud didükleri tutiya (çinko) tasıdur.”

Bu rivayet çok eski kütüphanelerin tozlu raflarından, kıymetli el yazma eserlerinden alınan bilgidir. (Cerrahpaşa Tıp,Süleymaniye ve Fatih Kütüphaneleri’nden)

İslam Dini’ne göreyse bu olay sağlık amaçlıysa sünnet olarak görülür.

Misal arap kadınları ‘mikhale‘ adını verdikleri şişeler içersinde korudukları maddeyi çocuklarının gözlerine sürme çekerlerdi. Kirpiklerin iç kısmına çekilen sürmenin şifalı olduğunu ve kirpikleri güçlendirdiğini düşünürlerdi.

Günümüzde modern tıpta İsmid’i düşünecek olursak eğer insanı hayrete düşürür. Çünkü daha yeni yeni laboratuar ortamında ne işe yaradığını keşfedilirken, eski çağlarda olanak yokken bunun bilinmesi ve göze sürülmesi gerektiğini söylemeleri dikkat çekicidir.

Bir yorumda siz bırakın

Please enter your comment!
Please enter your name here